Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 13.09.2021 klo 17:00 - 17:50 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
105   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
106   Val av protokolljusterare
107   Allmän information
108 Val av representant och personlig ersättare i delegationen för polisen i Sydvästra Finland 2021-2025
109 Social- och hälsovårdscentralen, budgetändring 2021 och budget 2022
110   Anmälningsärenden
111   Mika Peltokorpi m.fl.:s motion om att förebygga problem relaterade till våld i skolan
112   Lotta Laaksonen m.fl.:s motion om att lära ut emotionella färdigheter och interaktionsfärdigheter i skolorna
113   Laura Wickström m.fl.:s motion om att planera ett campingområde i Verkan i Korpo
114   Andra eventuellt senare kungjorda eller brådskande ärenden

Deltagare Uppgift
Abrahamsson Petri
Axen Tina
Bergqvist Sandra ordförande
Björk Maj
Björkroth Tomas I vice ordförande
Ekström Kurt
Eriksson Jan
Fredriksson Merja
Friis Christer
Granberg Gunilla
Järnström Sammy
Järvinen Hanna II vice ordförande
Karlsson Kaj-Johan
Koskinen Regina
Kurvinen Kyösti
Laaksonen Jeanette
Laaksonen Lotta
Lindell-Luukkonen Maria
Lindholm Tom
Lundqvist Kurt
Luoma Mikaela
Nordström Egon
Nurro Karl
Orell Markku
Peltokorpi Mika
Sainio Maria
Jansén Tomas ersättare
Silventoinen Erika
Strömborg Daniel
Särkijärvi Helena
Söderlund Nina III vice ordförande
Takatupa Jarmo
Wallin Mika
Wickström Laura
Åberg Staffan
Nygrén Patrik stadsdirektör
Sundqvist Paula förvaltningschef
Svahnström Jörgen IT-stöd
Henriksson Sam IT-stöd
Eklund Tomas näringslivschef
Forsman John företagsutvecklare
Lindström Miia tf. social- och hälsovårdsdirektör
Nylund Jonas teknisk chef
Palmroos Petra ekonomichef
Pihl Seppo fastighetschef

Till påseende  
Protokollet med besvärsanvisning hålls efter justeringen tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Från och med 21.09.2021 00:00