Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nagunämnden
Protokoll 04.08.2021 klo 18:00 - 20:15 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
29   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
30   Val av protokolljusterare
31   Godkännande av föredragningslistan
32 Utredning av den grundläggande utbildningen i Pargas stad
33 Ett principiellt godkännande av Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab:s åtgärder för ett nätverk för mottagning av slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar
34   Anmälningsärenden
35   Aktuella frågor

Deltagare Uppgift
Elenius Olof ordförande
Karlsson Jan-Erik vice ordförande
Blomqvist-Seffer Yvonne medlem
Blomberg Bo-Åke medlem
Enckell Joakim medlem
Söderlund Nina medlem
Smeds-Aalto Viveca sekreterare

Till påseende  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Från och med 11.08.2021