Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bygg- och miljönämnden
Protokoll 25.08.2021 klo 18:50 - 20:18 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
121   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
122   Val av protokolljusterare
123   Godkännande av föredragningslistan
124   Besluta om föredragande för bygg- och miljönämnden
125   Sammankallande av bygg- och miljönämndens sammanträden
126   Justering och framläggande av bygg- och miljönämndens protokoll
127   Godkänna sammanträdesschema för bygg- och miljönämnden år 2021
128   Representation från nämnden
129 Anmälningsärenden
130   Ta del av tjänsteinnehavarbeslut
131 Rättelseyrkande över beslut om undantag för tillbyggnad av en fritidsbostad
132 Tackorks helikopterflygningar
133 Åläggande att framöver sköta avfallshanteringen
134 Avledning av dikesvatten på fastigheterna 445-586-4-37 och 445-586-7-3
135   Aktuella frågor

Deltagare Uppgift
Kurt Ekström
Petri Abrahamsson vice ordförande
Daniel Strömborg
Mi Adolfsson
Anne Eriksson
Kyösti Kurvinen
Laura Wickström
Sami Svahnström
Mia Forsell
Saila Routio
Christian Lagerroos
Kaj-Johan Karlsson
Heidi Saaristo-Levin
Carl-Sture Österman
Sanna Simonen
Joakim Nyström
Katarina Östman