Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Korponämnden
Protokoll 21.06.2021 klo 18:00 - 20:30 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
16   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
17   Val av protokolljusterare
18   Godkännande av föredragningslistan
19 Utredning av den grundläggande utbildningen i Pargas stad
20   Uppföljning av ärenden i Korponämnden
21   Initiativ inlämnade till Korponämnden
22   Anmälningsärenden
23   Aktuella frågor

Deltagare Uppgift
Fradriksson Merja ordförande
Fellman Jakob medlem
Johansson Tiina medlem
Mellberg Carl-Gustav medlem
Routio Saila medlem
Wickström Laura medlem
Sirkiä Tarja sekreterare

Till påseende  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, samt på Korpos områdeskontor.  
Från och med 05.07.2021