Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster
Protokoll 08.09.2021 klo 16:00 - 19:38 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
67   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
68   Val av protokolljusterare
69   Godkännande av föredragningslistan
70   Sammankallande av sektionen för tekniska stödtjänsters sammanträden
71   Justering av sektionen för tekniska stödtjänsters protokoll
72   Godkänna sammanträdesschema för hösten 2021, stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster
73 Aktuella frågor
74 Ändring av försäljningsmätpunkt till Turun Seudun Vesi Oy:s rörnät
75 Överlåtelse av Hyppeis brygga
76 Fastställa verksamhetsområde för vattentjänstverket i kommundelen Pargas
77   Budgetändring, omdisponering i vattentjänstverkets investeringsbudget för 2021
78 Bränsleförsäljningen i Nagu gästhamn
79 Försäljning av sorteringslinje för fisk, Käldinge fiskehamn
80 Tekniska stödtjänsters budget och budgetram för år 2022
81 Projekthelheten Skolcentret 2020-2023, Kreativt Lärcenter
82   Anmälningsärenden

Deltagare Uppgift
Koskinen Regina ordförande
Fredriksson Merja
Friis Christer
Henriksson Dan-Peter
Lundqvist Kurt viceordförande
Nyström Taina
Ojala Jari
Pihl Seppo fastighetschef
Nylund Jonas teknisk chef, föredragande
Jensén Matias samhällsingenjör
Nyström Ann-Christin sekreterare
Rusi Marko vattentjänstchef
Artimo Aki VD, Turun Seudun Vesi Oy

Till påseende  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Från och med 15.09.2021