Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 10.08.2021 klo 17:33 - 18:20 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
69   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
70   Val av protokolljusterare
71   Allmän information
72   Val av valnämnd för stadsfullmäktige 2021-2025
73   Val av ordförande samt första, andra och tredje vice ordförande för stadsfullmäktige 2021-2023
74   Utskick av stadsfullmäktiges föredragningslista till ersättarna
75   Justering av stadsfullmäktiges protokoll
76   Val av gode män 2021-2025
77   Val av ordförande, första och andra vice ordförande samt ledamöter och personliga ersättare i stadsstyrelsen 2021-2023
78   Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och personliga ersättare i stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 2021-2023
79   Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och personliga ersättare i revisionsnämnden 2021-2025
80   Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i centralvalnämnden 2021-2025
81   Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och personliga ersättare i bildningsnämnden 2021-2025
82   Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och personliga ersättare i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 2021-2025
83   Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och personliga ersättare i bildningsnämndens finskspråkiga sektion 2021-2025
84   Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och personliga ersättare i kultur- och idrottsnämnden 2021-2025
85   Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och personliga ersättare i social- och hälsovårdsnämnden 2021-2025
86   Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och personliga ersättare i bygg- och miljönämnden 2021-2025
87   Val av ledamöter och personliga ersättare i samkommunsfullmäktige för Peimarin koulutuskuntayhtymä 2021-2025
88   Val av ledamot och personlig ersättare i den regionala miljöhälsovårdsnämnden 2021-2025
89   Val av ledamöter och personliga ersättare i samkommunfullmäktige för Kårkulla samkommun 2021-2023
90   Val av ledamöter och personliga ersättare i samkommunfullmäktige för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 2021-2025
91   Val av ledamöter och personliga ersättare i samkommunfullmäktige för Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä 2021-2025
92 Val av nämndemän vid Egentliga Finlands tingsrätt 2021-2025
93 Detaljplanändring för delar av kvarter 2 samt delar av invidliggande gång- och cykelleder i Norra Centrum (07) stadsdel i Pargas; Norra Famnen
94 Ändring av stranddetaljplanen för Jermo-Kuru
95 Fastställa verksamhetsområde för vattentjänstverket i kommundelen Korpo
96 Fastställa verksamhetsområde för vattentjänstverket i kommundelen Nagu
97 Genmälen till revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2020
98 Budgetändring 2021, investeringsbudgeten
99   Carita Henriksson m.fl.:s motion om uppföljning av projektplanen för Pargas Skolcenter
100   Carita Henriksson m.fl.:s motion om en utvärdering av familjecentrets verksamhet
101   Mona Rönnholm m.fl.:s motion om social- och hälsovård på regionnivå för svensk- och tvåspråkiga
102   Lotta Laaksonen m.fl.:s motion om att trygga beredskapen för första hjälpen i skärgården
103   Laura Wickström m.fl.:s motion om att ordna fullmäktige- och nämndmöten och seminarier i olika kommunområden
104   Andra eventuellt senare kungjorda eller brådskande ärenden

Deltagare Uppgift
Abrahamsson Petri
Axen Tina
Bergqvist Sandra
Björk Maj
Björkroth Tomas
Ekström Kurt
Eriksson Jan
Fredriksson Merja
Friis Christer
Granberg Gunilla
Järnström Sammy
Järvinen Hanna
Karlsson Kaj-Johan
Koskinen Regina
Kurvinen Kyösti
Laaksonen Jeanette
Laaksonen Lotta
Lindell-Luukkonen Maria
Lindholm Tom
Lundqvist Kurt
Luoma Mikaela
Nordström Egon
Nurro Karl
Orell Markku
Peltokorpi Mika
Sainio Maria
Jansén Tomas ersättare
Silventoinen Erika
Strömborg Daniel
Särkijärvi Helena
Söderlund Nina
Takatupa Jarmo
Wallin Mika
Wickström Laura
Åberg Staffan
Nygrén Patrik stadsdirektör
Sundqvist Paula tf. förvaltningschef
Svahnström Jörgen IT-stöd
Palmroos Petra ekonomichef
Saaristo-Levin Heidi planläggningschef
Lindström Miia social- och hälsovårdsdirektör

Till påseende  
Protokollet med besvärsanvisning hålls efter justeringen tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Från och med 17.08.2021 00:00