Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Centralvalnämnden
Protokoll 10.05.2021 klo 17:00 - 17:35 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
24   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
25   Val av protokolljusterare
26 Kontroll av inlämnade kandidatansökningar
27   Fastställa partiernas inbördes ordningsföljd för sammanställningen av kandidatlistorna
28   Anmälningsärenden
29   Aktuella frågor

Deltagare Uppgift
Palmroos-Broos Annemo ordförande /puheenjohtaja
Härkönen Pekka medlem/jäsen
Johansson Oona medlem/jäsen
Moberg Jarkko medlem/jäsen
Nurmela Risto medlem/jäsen
Öhman Petra sekreterare/sihteeri

Till påseende  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Från och med 17.05.2021 00:00