Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulturnämnden
Protokoll 22.04.2021 klo 17:00 - 19:15 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
9   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
10   Val av protokolljusterare
11   Godkännande av föredragningslistan
12 Verksamhetsunderstöd, idrottsverksamhet
13 Verksamhetsunderstöd, allmän kultur
14 Verksamhetsunderstöd, hembygdsarbete och historia
15 Verksamhetsunderstöd, hantverk och konst
16 Verksamhetsunderstöd, musik
17 Verksamhetsunderstöd, teater och dans
18 Verksamhetsunderstöd, barn och ungdomsverksamhet
19 Verksamhetsundetstöd, Hem och Skola- föreningar
20   Ta del av tjänsteinnehavarbeslut
21   Anmälningsärenden
22   Aktuella frågor

Deltagare Uppgift
Tengström Johanna ordförande
Jansén Tomas ledamot
Lindqvist Jannica ledamot
Wikman Calle ledamot
Montag-Wärnå Susanne suppleant
Karlsson Svante ledamot
Hyvärilä Marja viceordförande
Luttinen Sauli ledamot
Karikko Tapio ledamot
Salviander-Wahe Heidi ledamot
Isaksson Ann-Sofie föredragande o. sekr.
Enberg Mikael beredare
Särkijärvi Helena sst:s representant
Andersson Vincent ungdomsfullm. repr.