Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster
Protokoll 17.03.2021 klo 16:05 - 21:25 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
23   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
24   Val av protokolljusterare
25   Godkännande av föredragningslistan
26   Beslut angående anmärkning mot dagvattenavgift
27 Beslut angående anmärkning mot dagvattenavgift
28   Beslut angående anmärkning mot dagvattenavgift
29 Regler för odlingslotter i Tennby
30   Principer för beviljande av bidrag till enskilda vägar och färjor 2021
31 Godkänna trafiksäkerhetsplan för Pargas stad
32   Bryggan vid Kuggviken i Korpo
33 Verksamhetsberättelse och bokslut för tekniska stödtjänster 2020
34 Arbetsprogram: Projekthelheter av investeringar och grundliga renoveringar 2021
35   Anmälningsärenden
36   Aktuella frågor
37 Projekthelheten Skolcentret 2020-2023, Kreativt Lärcenter

Deltagare Uppgift
Orell Markku ordförande
Autio Sanna
Fredriksson Merja
Friis Christer
Henriksson Dan-Peter
Karlsson Kaj-Johan
Rönnholm Mona
Nylund Jonas teknisk chef, föredragande
Pihl Seppo fastighetschef
Jensén Matias samhällsingenjör
Carla Manne stadsingenjör
Nyström Ann-Christin sekreterare
Tuominen Tarmo styr.ordf. Pargas Fjärrvärme Ab

Till påseende  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Från och med 25.03.2021