Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulturnämnden
Protokoll 23.02.2021 klo 17:00 - 18:35 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
2   Val av protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslistan
4 Projekt- och evenemangsbidrag för kulturverksamhet
5 Projekt- och evenemangsbidrag för barn och ungdomsverksamhet
6   Fastställa timhyra i ungdomsgårdar
7   Ta del av tjänsteinnehavarbeslut
8   Aktuella frågor

Deltagare Uppgift
Tengström Johanna ordförande
Jansén Tomas ledamot
Lindqvist Jannica ledamot
Wikman Calle ledamot
Fraboni Paola ledamot
Karlsson Svante ledamot
Hyvärilä Marja viceordförande
Luttinen Sauli ledamot
Karikko Tapio ledamot
Salviander-Wahe Heidi ledamot
Isaksson Ann-Sofie föredragande o. sekr.
Zilliacus Karolina föredragande
Enberg Mikael beredare
Särkijärvi Helena sst:s representant
Andersson Vincent ungdomsfulmm. repr.