Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 09.12.2020 klo 13:00 - 16:59 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
122   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
123   Val av protokolljusterare
124 Budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023
125 Stranddetaljplan för Rödhällssundet och Torsbölebergen i Lillmälö
126 Stranddetaljplan för fastigheterna Östra byskär 445-537-1-5 och Måsviken 445-537-1-1 i Byskär, Nagu
127   Anmälningsärenden
128   Inlämnade motioner och initiativ
129   Andra eventuellt senare kungjorda eller brådskande ärenden

Deltagare Uppgift
Abrahamsson Petri
Agge Matti
Autio Sanna
Björk Maj
Ekström Kurt
Eriksson Anne ersättare
Forssell Mia
Fredriksson Merja
Friis Christer
Henriksson Carita
Holmberg Mikael
Jansén Tomas
Karikko Tapio
Karlsson Kaj-Johan
Koskinen Regina
Kurvinen Kyösti
Laaksonen Lotta
Lehtinen Harri
Lindell-Luukkonen Maria
Lindstedt Kim
Lundqvist Kurt
Eklund-Pelto Marika ersättare
Nyberg Widar
Orell Markku
Björkroth Tomas ersättare
Rinne Tarja
Laaksonen Jeanette ersättare
Schwartz Rolf
Granqvist Conny ersättare
Särkijärvi Helena
Söderlund Nina
Engström Sverker ersättare
Nordström Egon ersättare
Wickström Laura
Åberg Staffan
Nygrén Patrik stadsdirektör
Avellan Monica stadsjurist
Palmroos Petra ekonomichef
Saaristo-Levin Heidi planläggningschef
Nylund Jonas teknisk chef
Lindroos Peter personalchef
Lindström Miia tf. social- och hälsovårdsdirektör
Lundberg Ulrika utbildningschef
Pihl Seppo fastighetschef
Eklund Tomas näringslivschef
Svahnström Jörgen IT-stöd

Till påseende  
Protokollet med besvärsanvisning hålls efter justeringen tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Från och med 15.12.2020 00:00