Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulturnämnden
Protokoll 26.11.2020 klo 17:00 - 19:15 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
47   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
48   Val av protokolljusterare
49   Godkännande av föredragningslistan
50 Hyresbidrag till idrottsföreningar
51 Beviljande av specialbidrag till idrottsföreningar 2020
52   Beviljande av idrottsstipendier år 2020
53   Beviljande av idrottsstipendium till ´Årets idrottslöfte´ år 2020
54 Utse kulturpristagare för år 2020
55   Utse hembygdspristagare för år 2020
56 Avtal om elevplatser vid Musiksinstitut Arkipelag
57 Samarbetsavtal gällande grundläggande konstundervisning
58   Ta del av tjänsteinnehavarbeslut
59   Anmälningsärenden
60   Aktuella frågor

Deltagare Uppgift
Tengström Johanna ordförande
Jansén Tomas ledamot
Wikman Calle ledamot
Fraboni Paola ledamot
Karlsson Svante ledamot
Hyvärilä Marja viceordförande
Luttinen Sauli ledamot
Karikko Tapio ledamot
Salviander-Wahe Heidi ledamot
Isaksson Ann-Sofie föredragande o. sekr.
Enberg Mikael beredare
Särkijärvi Helena sst:s representant
Andersson Vincent ungdomsfulmm. repr.