Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 08.12.2020 klo 13:03 - 22:34 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
111   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
112   Val av protokolljusterare
113   Allmän information
114 Justering av taxor och avgifter för miljöavdelningen 2021
115 Godkänna vattentjänstverkets serviceprislista fr.o.m. 1.3.2021
116 Godkänna vattentjänstverkets taxor 2021
117 Godkänna teknikenhetens taxor 2021
118 Försäljning av aktierna i Fastighets Ab Kustregionens utbildningsfastigheter
119 Budgetändring 2020, investeringsbudgeten
120 Budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023
121   Ajournering av sammanträdet

Deltagare Uppgift
Abrahamsson Petri
Agge Matti
Autio Sanna
Björk Maj
Ekström Kurt
Elenius Olof
Forssell Mia
Fredriksson Merja
Friis Christer
Henriksson Carita
Holmberg Mikael
Jansén Tomas
Karikko Tapio
Karlsson Kaj-Johan
Koskinen Regina
Kurvinen Kyösti
Laaksonen Lotta
Lehtinen Harri
Lindell-Luukkonen Maria
Lindholm Tom
Lindstedt Kim
Lundqvist Kurt
Nyberg Widar
Orell Markku
Pahlman Folke
Rinne Tarja
Laaksonen Jeanette ersättare
Schwartz Rolf
Strömborg Daniel
Särkijärvi Helena
Söderlund Nina
Engström Sverker ersättare
Wallin Mika
Wickström Laura
Åberg Staffan
Nygrén Patrik stadsdirektör
Avellan Monica stadsjurist
Palmroos Petra ekonomichef
Lindroos Peter pesonalchef
Saaristo-Levin Heidi planläggningschef
Nylund Jonas teknisk chef
Pihl Seppo fastighetschef
Jensén Matias samhällsingenjör
Lindström Miia tf. social- och hälsovårdsdirektör
Lundberg Ulrika utbildningschef
Eklund Tomas näringslivschef
Itänen Anne-Maarit kommunikationschef
Svahnström Jörgen IT-stöd

Till påseende  
Protokollet med besvärsanvisning hålls efter justeringen tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Från och med 15.12.2020 00:00