Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Houtskärsnämnden
Protokoll 08.10.2020 klo 18:00 - 19:45 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
37   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
38   Val av protokolljusterare
39   Godkännande av föredragningslistan
40   Budget 2021, Houtskärsnämnden
41 Överlåtelse av Hyppeis brygga
42   Revidering av förvaltningsstadgan
43   Träsk skola, framtidsalternativ
44   Skärgårdsvägens färjetidtabeller 2020
45   Anmälningsärenden
46   Aktuella frågor

Deltagare Uppgift
Friis Christer ordförande
Koskinen Erik ersättare
Skaag Therese medlem
Öhman Carl-Gustaf medlem
Öhman Petra sekreterare
Kuntze Päivi Pro Houtskärs representant
Kajakoski-Biström Mikaela Bildningsnämndens svenska sektion

Till påseende  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, samt på Houtskärs områdeskontor, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Från och med 16.10.2020