Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulturnämnden
Protokoll 06.10.2020 klo 17:00 - 19:10 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
39   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
40   Val av protokolljusterare
41   Godkännande av föredragningslistan
42   Ekonomirapport 1-8/2020 enheterna kultur och bibliotek
43 Budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023 för enheten kultur och bibliotek
44   Ta del av tjänsteinnehavarbeslut
45   Aktuella frågor
46   Besluta om uteisplaner säsongen 2021

Deltagare Uppgift
Tengström Johanna ordförande
Jansén Tomas ledamot
Lindqvist Jannica ledamot
Wikman Calle ledamot
Montag-Wärnå Susanne suppleant
Karlsson Svante ledamot
Hyvärilä Marja viceordförande
Luttinen Sauli ledamot
Karikko Tapio ledamot
Salviander-Wahe Heidi ledamot
Isaksson Ann-Sofie föredragande o. sekr.
Zilliacus Karolina föredragande
Enberg Mikael beredare
Lundberg Ulrika föredragande
Palmroos Petra ekonomichef
Särkijärvi Helena sst:s representant