Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Houtskärsnämnden
Protokoll 02.09.2020 klo 19:00 - 20:50 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
26   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
27   Val av protokolljusterare
28   Godkännande av föredragningslistan
29 Utlåtande gällande förslaget att upphöra med vägbeslysning utanför detaljplaneområden, Houtskärsnämnden
30 Överlåtelse av Hyppeis brygga
31   Revidering av förvaltningsstadgan
32   Budget 2021, Houtskärsnämnden
33 Träsk skola, framtidsalternativ
34   Inventarier i Houtskärs tidigare bibliotekshus
35   Anmälningsärenden
36   Aktuella frågor

Deltagare Uppgift
Friis Christer ordförande
Brunnsberg Linda medlem
Engsjö Kristian medlem
Franzén-Juslin Ann-Helen medlem
Karlgren Fabian vice ordförande
Öhman Carl-Gustaf medlem
Öhman Petra sekreterare
Biström-Kajakoski Mikaela bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Till påseende  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, samt på Houtskärs områdeskontor, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Från och med 09.09.2020 12:00