Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 22.09.2020 klo 17:12 - 20:15 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
50   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
51   Val av protokolljusterare
52   Allmän information
53   Avgifterna inom småbarnspedagogiken under undantagsförhållande
54 Anhållan om arrendering av område för brygga i Nagu Södra hamnen
55 Höjning av aktiekapitalet i Väståbolands Hyreshus Ab, tilläggsanslag i investeringsbudgeten
56 Omdisponering av investeringsanslag 2020
57 Beviljande av borgensförbindelse till Väståbolands Hyreshus Ab
58   Bevilja Laura Willström befrielse från kommunala uppdrag, stadsfullmäktige
59 Genmälen till revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2019
60 Balanseringsprogrammet 2020-2022, uppföljningsrapport 1, juni-augusti 2020
61 Köp av Fastighets Ab kustregionens utbildningsfastigheters ägda skolfastighet på Vapparvägen 4
62 Deltagande i I samma båt - samassa veneessä rf ry:s landsbygdsprogram och fiskeriprogram under finansieringsperioden 2021-2027
63 Alternativ för renovering av Träsk skola
64   Lotta Laaksonen m.fl.:s motion om att streama stadsfullmäktiges sammanträden på nätet
65   Christer Friis m.fl:s motion om tillägg gällande danaarv i stadens förvaltningsstadga
66 Maria Lindell-Luukkonen m.fl.:s motion om att Pargas stad ska skapa ett område för ungdomar i närheten av centrum
67   Mia Forssells motion om effektiviserad försäljning av stadens fastigheter
68   Samlingspartiets fullmäktigegrupps motion om att Pargas stad ska köpa Åbolands sjukhus psykiatriska enhet i Pargas
69 Maria Lindell-Luukkonen m.fl.:s motion om att Pargas stad ska förbinda sig att vid beslutsfattande utreda och bedöma konsekvenserna för barn och familjer
70   Olof Elenius m.fl.:s motion om försäljning av tomter vid Hemsundet
71   SDP:s fullmäktigegrupps motion om tomtrea under budgetåren 2020-2021 för ökad inflyttning till Pargas
72   Helena Särkijärvi m.fl.:s motion om att starta ett socialt konstprojekt i Pargas
73 Helena Särkijärvi m.fl.:s motion om ett mer hållbart skogsbruk i staden
74   Lotta Laaksonen m.fl.:s motion om inneluftsproblem på bäddavdelningen
75   Lotta Laaksonen m.fl.:s motion om tillfälliga lokaler för den finska högstadieskolan
76   Lotta Laaksonen m.fl.:s motion om att starta tarmcancerscreening för invånare över 60 år
77   Lotta Laaksonen m.fl.:s motion om att skadorna till följd av problemen med inomhusluften i Kommunalstugan ska ersättas fullt ut
78 Lotta Laaksonen m.fl.:s motion om fortsatt planering av cykelvägen vid Skärgårdens ringväg
79 Harri Lehtinen m.fl.:s motion om att minska hjortdjursolyckor på Skärgårdsvägen
80   Lotta Laaksonen m.fl.:s motion om att Pargas stad ska på ett övergripande sätt beakta de ekologiska aspekterna vid all ny planering av byggnader och grönområden
81   Helena Särkijärvi m.fl.:s motion om att Pargas stad ska ansluta sig till nätverket Östersjöutmaningen
82   Tomas Björkroth m.fl.:s motion om en ringrutt Pargas centrum-Munkviken-Tennby-Ljusudda-Norrbystrand-Solliden
83   Olof Elenius m.fl.:s motion gällande nolltolerans för sexuella trakasserier
84   Helena Särkijärvi m.fl.:s motion om att Pargas stad ska förklara sig som ett område fritt från diskriminering
85   Lotta Laaksonen m.fl.:s motion om att Pargas stad ska upphandla en tillfällig lokal
86   Socialdemokratiska fullmäktigegruppens motion om mopedverkstadsverksamhet för ungdomar
87   Förteckning över obehandlade motioner per 31.12.2019
88   Anmälningsärenden
89   Motion av Nina Söderlund m.fl. gällande avskrivning av böcker från biblioteken
90   Motion av Lotta Laaksonen m.fl. om åtgärder för smidigare skärgårdstrafik
91   Motion av Lotta Laaksonen m.fl. om en klimatstrategi
92   Andra eventuellt senare kungjorda eller brådskande ärenden

Deltagare Uppgift
Abrahamsson Petri
Agge Matti
Autio Sanna
Björk Maj
Ekström Kurt
Elenius Olof
Forssell Mia
Fredriksson Merja
Friis Christer
Henriksson Carita
Holmberg Mikael
Jansén Tomas
Karikko Tapio
Karlsson Kaj-Johan
Koskinen Regina
Laaksonen Lotta
Lehtinen Harri
Lindell-Luukkonen Maria
Lindholm Tom
Lindstedt Kim
Lundqvist Kurt
Nyberg Widar
Orell Markku
Pahlman Folke
Rinne Tarja
Rönnholm Mona
Schwartz Rolf
Strömborg Daniel
Särkijärvi Helena
Hyvärilä Marja
Söderlund Nina
Tengström Johanna
Wallin Mika
Wickström Laura
Åberg Staffan
Nygrén Patrik stadsdirektör
Avellan Monica stadsjurist
Saaristo-Levin Heidi planläggningschef
Lindström Miia tf. social- och hälsovårdsdirektör
Svahnström Jörgen IT-stöd

Till påseende  
Protokollet med besvärsanvisning hålls efter justeringen tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Från och med 29.09.2020 00:00