Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 16.06.2020 klo 17:00 - 21:20 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
33   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
34   Val av protokolljusterare
35   Allmän information
36 Pargas stads bokslut för år 2019
37 Investeringsprojekt för skolorna i Pargas centrum
38   Upphandling av revisionstjänster
39 Utvärderingsberättelse för år 2019
40 Årsrapport 2019/Välfärdsberättelse
41   Projekt Finby rullskidbana
42 Ändring av detaljplanen för en del av gatuområdet Skräbbölevägen, kvarter 41 samt för en del av ett vattenområde i Skräbböle stadsdel samt uppgörande av detaljplan för en oplanerad del av vägbanken; förnyandet av Lillholmens bro
43 Godkännande av avtalet mellan staten och kommunerna i Åbo stadsregion om markanvändning, boende och trafik för 2020-2031 (MBT-avtal)
44   Besluta att inte uppbära dagvattenavgift för år 2019
45   Lotta Laaksonen m.fl.:s motion om att tillvarata värme från havsbotten som en källa för närenergi
46 Anmälningsärenden
47   Motion av Sanna Autio m.fl. om parkfadderverksamhet i Pargas
48   Motion av Lotta Laaksonen m.fl. om att förbjuda användning av glyfosat i stadens markområden
49   Andra eventuellt senare kungjorda eller brådskande ärenden

Deltagare Uppgift
Abrahamsson Petri
Agge Matti
Autio Sanna
Björk Maj
Ekström Kurt
Elenius Olof
Forssell Mia
Fredriksson Merja
Friis Christer
Henriksson Carita
Holmberg Mikael
Jansén Tomas
Karikko Tapio
Karlsson Kaj-Johan
Koskinen Regina
Kurvinen Kyösti
Laaksonen Lotta
Lehtinen Harri
Lindell-Luukkonen Maria
Lindholm Tom
Lindstedt Kim
Lundqvist Kurt
Nyberg Widar
Orell Markku
Pahlman Folke
Rinne Tarja
Rönnholm Mona
Schwartz Rolf
Strömborg Daniel
Hyvärilä Marja
Söderlund Nina
Tengström Johanna
Wallin Mika
Wickström Laura
Åberg Staffan
Nygrén Patrik stadsdirektör
Avellan Monica stadsjurist
Palmroos Petra ekonomichef
Österman Carl-Sture miljövårdschef
Nylund Jonas teknisk chef
Lindström Miia tf. social- och hälsovårdsdirektör
Sulonen Katriina utbildningschef
Pihl Seppo fastighetschef
Öhman Petra beredningssekreterare
Sundqvist Paula välfärdskoordinator

Till påseende  
Protokollet med besvärsanvisning hålls efter justeringen tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Från och med 23.06.2020