Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bygg- och miljönämnden
Protokoll 10.06.2020 klo 16:45 - 19:59 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
85   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
86   Val av protokolljusterare
87   Godkännande av föredragningslistan
88 Anmälningsärenden
89   Ta del av tjänsteinnehavarbeslut
90   Aktuella frågor
91 Utlåtande till Åbo förvaltningsdomstol om besvär som gäller åtgärdstillstånd 2012-243, bygg- och miljönämndens beslut 4.3.2020 § 31
92 Rättelseyrkande över beslut om bygglov 2020-197 17.4.2020 § 299, ekonomibyggnad
93 Telebolaget Pargas Telefon Ab, 445-514-1-220, byggnadstillsynsmyndighetens tillstånd 2020-469, placering av samhällstekniska anordningar, telenätsutrustning
94 Telebolaget Pargas Telefon Ab, 445-514-1-81, byggnadstillsynsmyndighetens tillstånd 2020-470, placering av samhällstekniska anordningar, telenätsutrustning
95 Pargas stads utlåtande om utkastet till Finlands havsplan 2030
96 Generalplan för Pargas centrum
97 Etappdetaljplan för kvarter 1 i Lövnäs (22) stadsdel i Pargas
98 Stranddetaljplan för Rödhällssundet och Torsbölebergen i Lillmälö
99 Skötsel- och nyttjandeplan för Långviken i Korpo
100 Rättelseyrkande gällande beslut om undantag för byggande av egnahemshus med tillhörande ekonomibyggnader
101 Köp av del av småbåtshamnsområde vid Lillholmens bro
102 Anhållan om köp av tilläggsmark till varv i Österretais, Korpo Marin Service Ab
103 Förnyande av avtal om nyttjande av Östra Houtsala bryggans parkeringsområde / NTM-centralen
104   Anhållan om förlängning av nyttjanderätt för del av Östra Houtsalabryggan parkeringsområde för bränsleförsäljning / DaGeMa Ab
105 Anhållan om arrendering av område i Norrby för julgransodling / AO-Forestservice Ab Oy
106   Fastställande av behörighetsvillkor för GIS-ansvarig
107   Ändring av benämning på arbetsavtalsförhållande, kartritare
108   Ändring av benämning på arbetsavtalsförhållande, fastighetssekreterare
109 Utlåtande om ansökan enligt vattenlagen, Heisala
110 Beslut om behov av ändring av miljötillståndet för Airiston Matkailukeskus Oy:s distributionsstation
111 Beslut om behov av ändring av miljötillståndet för Nauvon Turkistarha Oy:s pälsdjursfarm
112 Miljötillstånd för väsentlig ändring av verksamheten vid Heimon Kala Oy:s fiskrenseri
113 Köp av fastighet i Kärrhagen i Nagu

Deltagare Uppgift
Kurt Ekström
Aya Lundsten
Folke Pahlman
Daniel Strömborg
Linda Lindberg
Jari Tschernij
Saila Routio
Tom Lindholm
Erica Helin
Petri Abrahamsson
Kurt Lundqvist
Monica Avellan
Sanna Simonen
Heidi Saaristo-Levin
Daniel Backman
Carl-Sture Österman
Katarina Östman