Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulturnämnden
Protokoll 22.04.2020 klo 17:00 - 19:00 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
10   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
11   Val av protokolljusterare
12   Godkännande av föredragningslistan
13   Presentation av ungdomsarbete
14 Bokslut 2019
15   Balanseringsprogram för åren 2020-2022
16 Evenemangs- och projektunderstöd för kulturverksamhet
17 Evenemangs- och projektunderstöd för barn- och ungdomsverksamhet
18   Ta del av tjänsteinnehavarbeslut
19   Anmälningsärenden
20   Aktuella frågor
21 Verksamhetsunderstöd, idrottsverksamhet
22 Verksamhetsunderstöd, teater och dans
23 Verksamhetsunderstöd, musik
24 Verksamhetsunderstöd, hembygdsarbete och historia, hantverk och konst
25 Verksamhetsunderstöd, allmän kultur
26   Verksamhetsunderstöd, grundläggande konstundervisning
27 Verksamhetsunderstöd, barn och ungdomsverksamhet

Deltagare Uppgift
Hyvärilä Marja viceordförande
Jansén Tomas ledamot
Lindqvist Jannica ledamot
Wikman Calle ledamot
Fraboni Paola ledamot
Karlsson Svante ledamot
Luttinen Sauli ledamot
Karikko Tapio ledamot
Salviander-Wahe Heidi ledamot
Isaksson Ann-Sofie föredragande o. sekr.
Zilliacus Karolina föredragande o. sekr § 22
Enberg Mikael beredare
Särkijärvi Helena sst:s representant