Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Houtskärsnämnden
Protokoll 11.03.2020 klo 19:00 - 21:50 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
19   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
20   Val av protokolljusterare
21   Godkännande av föredragningslistan
22 Förhandskonsekvensbedömning gällande skola och daghem i Houtskär
23   Inventarier i Houtskärs tidigare bibliotekshus
24   Anmälningsärenden
25   Aktuella frågor

Deltagare Uppgift
Friis Christer ordförande
Fagerlund Niklas ersättare
Franzén-Juslin Ann-Helen medlem
Karlgren Fabian vice ordförande
Skaag Therese medlem
Öhman Carl-Gustaf medlem
Öhman Petra sekreterare
Biström-Kajakoski Mikaela bildningsnämndens svenska sektion
Tengström Johanna stadsfullmäkteige

Till påseende  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Från och med 25.03.2020