Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Houtskärsnämnden
Protokoll 11.02.2020 klo 18:00 - 20:50 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
8   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
9   Val av protokolljusterare
10   Godkännande av föredragningslistan
11 Houtskärsnämndens verksamhetsberättelse 2019
12 Budget och målsättningar 2020, Houtskärsnämnden
13 Träsk skola, framtidsalternativ
14 Vintertrafiken på färjepasset Houtskär-Korpo-Norrskata
15   Skolskjutsarna och den interna kollektivtrafiken i Houtskär
16   Anmälningsärenden
17   Aktuella frågor
18 Servicenivån på förbindelsebåtsrutterna i Korpo och Norra Nagu

Deltagare Uppgift
Friis Christer ordförande
Brunnsberg Linda medlem
Engsjö Kristian medlem
Franzén-Juslin Ann-Helen medlem
Karlgren Fabian vice ordförande
Skaag Therese medlem
Öhman Carl-Gustaf medlem
Kajakoski-Biström Mikaela bildningsnämndens svenska sektion
Öhman Petra sekreterare

Till påseende  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, samt på Houtskärs områdeskontor, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Från och med 19.02.2020