Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulturnämnden
Protokoll 29.01.2020 klo 17:00 - 19:10 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
2   Val av protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslistan
4 Godkännande av Musik- och Bildkonstskola Art-Durs läroplan
5   Anvisningar för understöd till kulturverksamhet
6   Anvisningar för understöd till barn- och ungdomsverksamhet
7   Ta del av tjänsteinnehavarbeslut
8   Anmälningsärenden
9   Aktuella frågor

Deltagare Uppgift
Tengström Johanna ordförande
Granqvist Conny suppleant
Lindqvist Jannica ledamot
Wikman Calle ledamot
Fraboni Paola ledamot
Karlsson Svante ledamot
Hyvärilä Marja viceordförande
Luttinen Sauli ledamot
Karikko Tapio ledamot
Salviander-Wahe Heidi ledamot
Isaksson Ann-Sofie föredragande o. sekr.
Andersson Vincent ungdomsfulmm. repr.