Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 12.05.2020 klo 17:04 - 21:50 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
8   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
9   Val av protokolljusterare
10   Allmän information
11 Balanseringsprogram 2020-2022
12 Personalrapport 2019
13   Bevilja Jarkko Moberg befrielse från kommunala förtroendeuppdrag
14   Val av ny ledamot i centralvalnämnden
15 Mottagande av flyktingar som fått uppehållstillstånd
16 Godkänna skötselklasser för allmänna park- och grönområden i skärgården
17 Förnyande av arrende i Kalkholmens stadsdel / Bostadsaktiebolag Pargas Villa Fridhem
18 Ändring av kapitel II punkt 7 i byggnadsordningen gällande solpaneler och jordvärmesystem
19 Stranddetaljplan för en del av lägenheten Trollkobben 1:47 i Borstö i Nagu
20 Detaljplaneändring, LM-Instruments
21 Detaljplanändring för kvarter 4 i Bläsnäs (14) stadsdel i Pargas
22 Anhållan om arrendering av område för brygga i Nagu Södra hamnen
23   Anhållan om tilläggsinvesteringsbudget, byggande av Sjöstrandsvägen
24 Garantiföreningen för Åbolands folkhögskola Språk- och turisminstitutet anhållan till Pargas stad om borgensförbindelse för ett banklån
25   Förteckning över obehandlade motioner per 31.12.2019
26   SDP:s fullmäktigegrupps motion om tillsättande av arbetsgrupp för alternativ för att utveckla och effektivera verksamheten inom social- och hälsovården
27 Widar Nyberg m.fl.:s motion om pryardagar inom äldreomsorgen, dagvården och skolan
28   Lotta Laaksonen m.fl.:s motion om att reservera fast plats för vård i livets slutskede på Karinahemmet
29   Anmälningsärenden
30   Inlämnade motioner och initiativ
31   Andra eventuellt senare kungjorda eller brådskande ärenden
32   Frågestund

Deltagare Uppgift
Abrahamsson Petri
Agge Matti
Autio Sanna
Björk Maj
Ekström Kurt
Elenius Olof
Forssell Mia
Fredriksson Merja
Friis Christer
Henriksson Carita
Holmberg Mikael
Jansén Tomas
Karikko Tapio
Karlsson Kaj-Johan
Koskinen Regina
Kurvinen Kyösti
Laaksonen Lotta
Lehtinen Harri
Lindell-Luukkonen Maria
Sulosaari-Sandell Pia
Lindstedt Kim
Lundqvist Kurt
Nyberg Widar
Orell Markku
Pahlman Folke
Rinne Tarja
Rönnholm Mona
Schwartz Rolf
Engström Sverker
Särkijärvi Helena
Söderlund Nina
Tengström Johanna
Wallin Mika
Wickström Laura
Åberg Staffan
Nygrén Patrik stadsdirektör
Avellan Monica stadsjurist
Palmroos Petra ekonomichef
Nylund Jonas teknisk chef
Lindroos Peter personalchef
Lindström Miia tf. social- och hälsovårdsdirektör
Lundberg Ulrika utbildningschef
Pihl Seppo fastighetschef
Österman Carl-Sture miljövårdschef
Itänen Anne-Maarit kommunikationschef
Svahnström Jörgen IT-stöd

Till påseende  
Protokollet med besvärsanvisning hålls efter justeringen tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Från och med 19.05.2020 00:00