Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Houtskärsnämnden
Protokoll 12.12.2019 klo 18:00 - 19:15 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
40   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
41   Val av protokolljusterare
42   Godkännande av föredragningslistan
43   Vintertrafiken på färjepasset Houtskär-Korpo-Norrskata
44 NTM-centralens förslag till tidtabeller på Kivimo, Mossala och Saverkeit färjpass
45 Träsk skola, framtidsalternativ
46 Försäljning av biblioteksfastigheten i Houtskär
47   Anmälningsärenden
48   Aktuella frågor
49 Danaarv efter Eino Lehti

Deltagare Uppgift
Friis Christer ordförande
Brunnsberg Linda medlem
Engsjö Kristian medlem
Franzén-Juslin Ann-Helen medlem
Koskinen Erik ersättare
Skaag Therese medlem
Öhman Carl-Gustaf medlem
Biström-Kajakoski Mikaela bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Axén Tina
Öhman Petra sekreterare

Till påseende  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, samt på Houtskärs områdeskontor, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Från och med 19.12.2019 00:00