Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulturnämnden
Protokoll 27.11.2019 klo 17:00 - 19:10 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
60   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
61   Val av protokolljusterare
62   Godkännande av föredragningslistan
63   Beviljande av idrottsstipendier år 2019
64   Beviljande av idrottsstipendium till ´Årets idrottslöfte´ år 2019
65   Utse kulturpristagare för år 2019
66   Utse hembygdspristagare för år 2019
67   Förnyande av understöden för kulturverksamhet och verksamhet för barn och unga
68   Beviljande av understöd till stora föreningar och festivaler
69   Ta del av tjänsteinnehavarbeslut
70   Anmälningsärenden
71   Aktuella frågor

Deltagare Uppgift
Tengström Johanna ordförande
Jansén Tomas ledamot
Lindqvist Jannica ledamot
Wikman Calle ledamot
Montag-Wärnå Susanne suppleant
Karlsson Svante ledamot
Hyvärilä Marja viceordförande
Luttinen Sauli ledamot
Engström Eskil ledamot
Salviander-Wahe Heidi ledamot
Isaksson Ann-Sofie föredragande o. sekr.
Zilliacus Karolina föredragande o. sekr. § 64
Enberg Mikael beredare
Särkijärvi Helena sst:s representant
Andersson Vincent ungdomsfulmm. repr.