Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulturnämnden
Protokoll 15.10.2019 klo 17:00 - 19:10 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
49   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
50   Val av protokolljusterare
51   Godkännande av föredragningslistan
52 Ekonomirapport 1-8/2019 enheterna kultur och bibliotek
53   Justering av hyror
54 Budget 2020 och ekonomiplan 2021-2022 för enheten kultur och bibliotek
55 Hyresbidrag till idrottsföreningar
56 Beviljande av specialunderstöd till idrottsföreningar 2019
57   Ta del av tjänsteinnehavarbeslut
58   Anmälningsärenden
59   Aktuella frågor

Deltagare Uppgift
Tengström Johanna ordförande
Jansén Tomas ledamot
Lindqvist Jannica ledamot
Wikman Calle ledamot
Fraboni Paola ledamot
Karlsson Svante ledamot
Hyvärilä Marja viceordförande
Luttinen Sauli ledamot
Engström Eskil ledamot
Karikko Tapio ledamot
Salviander-Wahe Heidi ledamot
Isaksson Ann-Sofie föredragande o. sekr.
Enberg Mikael beredare
Särkijärvi Helena sst:s representant
Lundberg Ulrika föredragande
Nygrén Patrik stadsdirektör
Palmroos Petra ekonomichef