Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulturnämnden
Protokoll 24.09.2019 klo 17:00 - 19:45 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
41   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
42   Val av protokolljusterare
43   Godkännande av föredragningslistan
44 Kulturenhetens fastigheter och anläggningar
45 Projektunderstöd, september 2019 - februari 2020
46   Ta del av tjänsteinnehavarbeslut
47   Anmälningsärenden
48   Aktuella frågor

Ledamot Uppgift
Tengström Johanna ordförande
Jansén Tomas ledamot
Lindqvist Jannica ledamot
Wikman Calle ledamot
Fraboni Paola ledamot
Karlsson Svante ledamot
Wibom Pirjo suppleant
Luttinen Sauli ledamot
Engström Eskil ledamot
Karikko Tapio ledamot
Salviander-Wahe Heidi ledamot
Isaksson Ann-Sofie föredragande o. sekr.
Enberg Mikael beredare
Särkijärvi Helena sst:s representant