Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulturnämnden
Protokoll 13.06.2019 klo 17:45 - 18:45 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
32   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
33   Val av protokolljusterare
34   Godkännande av föredragningslistan
35   Presentation av biblioteket i Houtskär
36 Ekonomirapport 1-4/2019 enheterna kultur och bibliotek
37   Beviljande av understöd för Kulturparlamentet
38   Ta del av tjänsteinnehavarbeslut
39   Anmälningsärenden
40   Aktuella frågor

Ledamot Uppgift
Tengström Johanna ordförande
Granqvist Conny suppleant
Lindqvist Jannica ledamot
Wikman Calle ledamot
Fraboni Paola ledamot
Bergan Benjamin ledamot
Wibom Pirjo suppleant
Rauramo Marketta suppleant
Karikko Tapio ledamot
Zilliacus Karolina föredragande o. sekr.
Särkijärvi Helena sst:s representant
Rosenlund Saga ungdomsfulmm.repr.

Till påseende  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna  
Början av 20.06.2019