Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paraisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Pöytäkirja 21.06.2021 klo 16:00 - 17:37 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
57   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
58   Val av protokolljusterare
59   Godkännande av föredragningslistan
60   Godkänna läroplan för Pargas svenska gymnasium
61 Revidering av läroplanen för A1 språket finska för åk 3-6
62 Godkänna handledningsplan för förskoleundervisningen, grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen
63 Ekonomirapport för enheten svenskspråkig utbildning 1-4/2021
64 Utredning av den grundläggande utbildningen i Pargas stad
65   Eftermiddagsverksamheten i Skräbböle skola läsåret 2021-2022
66   Anmälningsärenden
67   Aktuella frågor

Osallistuja Tehtävä
Schwartz Rolf ordförande
Björkroth Tomas viceordförande
Eklund-Pelto Marika ledamot
Fellman Jacob ledamot
Biström-Kajakoski Mikaela ledamot
Forssell Mia ledamot
Nyman Nina-Maria ledamot
Karlsson Jani ledamot
Järnström Stefan ledamot
Björk Maj bildningsnämndens ordf.
Lundberg Ulrika föredragande/sekreterare
Gustafsson Annika sakkunnig

Nähtävilläolo  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Alkaen 01.07.2021