Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paraisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.06.2021 klo 15:02 - 19:55 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
162   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
163   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
164   Esityslistan hyväksyminen
165 Ylioppilaskirjoitustilat, Paraisten lukio ja Pargas svenska gymnasium
166 Sunnanbergin koulun myynti
167 Kaarean kanssa tehtävän sopimuksen hyväksyminen
168 Lausunnon antaminen ELY-keskukselle Mt 180 Kirjalansalmen uuden sillan tiesuunnitelmasta sekä kaupungin kustannusosuudesta
169 Kiinteistöjen sisäiset vuokrat ja siivouksen kustannukset vuonna 2022
170 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen määrittäminen Korppoon kunta-alueella
171 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen määrittäminen Nauvon kunta-alueella
172 Toiminta Käldingen kalasatamassa syyskuusta 2021 alkaen
173 Asemakaavamuutos osalle korttelia 5 Kirkkosalmenrannan (34) kaupunginosassa, ‚€ĚAurinkokaari‚€Ě
174 Jermo-Kuru ranta-asemakaavan muutos
175 Asemakaavamuutos osalle Paraisten Pohjois-Keskustan kaupunginosan (07) korttelia 2 sekä osissa viereisiä kevyen liikenteen väyliä; Norra Famnen
176 Kaupungin toiminnassa tarpeettomaksi käyneen omaisuuden ja materiaalin käsittely
177 Vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomukseen
178 Talouden seuranta 30.4.2021
179 Vuoden 2021 talousarvion muutos, investointitalousarvio
180   Palveluseteleiden organisointi Paraisten kaupungissa
181   Eron myöntäminen viestintäpäällikölle
182   Viestintäpäällikön työsuhteen julistaminen haettavaksi
183   ´Uudet lukutaidot -ohjelmassa laadittuja osaamisen kuvauksia koskevan paikallisen suunnitelman luominen´ -hankkeeseen osallistuminen
184   ´Suomen malli Parainen´ -hanke
185   ´Läsande skola - befrämja läskunnigheten och läskulturen i åk 7-9 i de svenska skolorna i Pargas´ -hankkeeseen osallistuminen
186   Carita Henrikssonin ym. aloite Paraisten koulukeskuksen hankesuunnitelman seurannasta
187   Carita Henrikssonin ym. aloite perhekeskuksen toiminnan arvioinnista
188   Mona Rönnholmin ym. aloite ruotsin- ja kaksikielisten alueellisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta
189   Kaupunginjohtajan vuosiloma vuonna 2021
190 Sote-uudistuksen valmistelun aloittaminen Varsinais-Suomessa
191   Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan valitseminen vuosiksi 2021-2025
192   Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2021-2023
193   Kaupunginvaltuuston esityslistan lähettäminen varavaltuutetuille
194   Kaupunginvaltuuston pöytäkirjojen tarkastaminen
195   Kaupunginhallituksen puheenjohtajan, ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan sekä jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen vuosiksi 2021-2023
196   Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen vuosiksi 2021-2025
197   Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valitseminen vuosiksi 2021-2025
198   Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen vuosiksi 2021-2023
199   Sivistyslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen vuosiksi 2021-2025
200   Sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen vuosiksi 2021-2025
201   Sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen vuosiksi 2021-2025
202   Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen vuosiksi 2021-2025
203   Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen vuosiksi 2021-2025
204   Rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen vuosiksi 2021-2025
205   Uskottujen miesten valitseminen vuosiksi 2021-2025
206   Jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen alueelliseen ympäristöterveyslautakuntaan vuosiksi 2021-2025
207   Jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen Kårkulla samkommun -kuntayhtymän yhtymävaltuustoon vuosiksi 2021-2023
208   Jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon vuosiksi 2021-2025
209   Jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon vuosiksi 2021-2025
210   Jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon vuosiksi 2021-2025
211 Lautamiesten valitseminen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen vuosiksi 2021-2025
212   Eri lautakuntien, jaostojen ym. viranomaisten pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen
213 Ilmoitusasiat
214   Ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Holmberg Mikael puheenjohtaja
Koskinen Regina
Laaksonen Jeanette
Lindell-Luukkonen Maria
Lundqvist Kurt
Nyberg Widar
Orell Markku
Rönnholm Mona
Autio Sanna varajäsen
Söderlund Nina
Åberg Staffan
Rinne Tarja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Friis Christer kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja
Wallin Mika kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja
Henriksson Carita kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja
Nygrén Patrik kaupunginjohtaja
Avellan Monica kaupunginlakimies
Palmroos Petra talouspäällikkö
Lindström Miia vt. sosiaali- ja terveysjohtaja
Nylund Jonas tekninen päällikkö
Pihl Seppo kiinteistöpäällikkö
Saaristo-Levin Heidi kaavoituspäällikkö
Backman Daniel kaupungingeodeetti

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.  
Alkaen 29.06.2021 00:00