Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paraisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.05.2021 klo 15:00 - 18:15 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
133   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
134   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
135   Esityslistan hyväksyminen
136   Uuden jäsenen valitseminen tarkastuslautakuntaan
137   Uuden varapuheenjohtajan valitseminen keskusvaalilautakuntaan
138 Vuosiraportti 2020 / Hyvinvointikertomus
139 Henkilöstön palkitseminen hyvästä työpanoksesta covid-pandemian aikana
140 Työn jatkaminen talouden tasapainottamisohjelman 2020-2022 parissa
141   Omaisuuden siirtäminen vesihuoltolaitokselta kiinteistöt-yksikölle
142 Hulevesiputkiston tasearvon siirtäminen vesihuoltolaitokselta tekniselle yksikölle
143 Vuoden 2021 talousarvion muutos, vesihuoltolaitos ja tekniset tukipalvelut
144   Vuoden 2020 tilinpäätöksen taloudellinen analyysi, toimenpiteet kaupungin talouden tasapainottamiseksi edelleen
145   Koulukadun keinonurmikentän vuokrasuhteen päättäminen, Pargas IF
146 Keinonurmikentän alueen vuokraaminen Koulukadulta, PIF-Center
147   Lotta Laaksosen ym. aloite glyfosaatin käytön kieltämisestä kaupungin maa-alueilla
148   Eri lautakuntien, jaostojen ym. viranomaisten pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen
149   Ilmoitusasiat
150   Ajankohtaiset asiat
151 Ehdotus saaristostrategiaksi
152 Paraisten kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa

Osallistuja Tehtävä
Holmberg Mikael puheenjohtaja
Koskinen Regina
Laaksonen Jeanette
Lindell-Luukkonen Maria
Lundqvist Kurt
Nyberg Widar
Orell Markku
Rönnholm Mona
Särkijärvi Helena
Söderlund Nina
Åberg Staffan
Rinne Tarja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Friis Christer kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja
Wallin Mika kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja
Henriksson Carita kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja
Nygrén Patrik kaupunginjohtaja
Avellan Monica kaupunginlakimies
Svahnström Jörgen IT-tuki
Palmroos Petra talouspäällikkö
Lindroos Peter henkilöstöpäällikkö
Nylund Jonas tekninen päällikkö
Sundqvist Paula hyvinvointikoordinaattori

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.  
Alkaen 18.05.2021