Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paraisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Pöytäkirja 06.04.2021 klo 17:00 - 18:30 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
38   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
39   Val av protokolljusterare
40   Godkännande av föredragningslistan
41   Investeringsprojekt Skolcentret
42 Godkänna läroplan för valfria ämnen, Iniö skola
43   Antalet undervisningstimmar inom den grundläggande utbildningen läsåret 2021-2022
44   Utse vicerektor för Kyrkbackens skola
45   Utse vicerektor för Skärgårdshavets skola
46   Anmälningsärenden
47   Aktuella frågor

Osallistuja Tehtävä
Schwartz Rolf ordförande
Björkroth Tomas viceordförande
Eklund-Pelto Marika ledamot
Fellman Jacob ledamot
Biström-Kajakoski Mikaela ledamot
Forssell Mia ledamot
Nyman Nina-Maria ledamot
Karlsson Jani ledamot
Järnström Stefan ledamot
Nyberg Widar sst:s representant
Björk Maj bildningsnämndens ordf.
Lindholm Marielle ungd.fullm.repr.
Lundberg Ulrika föredragande/sekreterare

Nähtävilläolo  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Alkaen 15.04.2021