Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paraisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Pöytäkirja 25.03.2021 klo 18:00 - 18:20 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
33   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
34   Val av protokolljusterare
35   Godkännande av föredragningslistan
36   Övergång till distansundervisning för åk 7-9 och Pargas svenska gymnasium för tiden 29.3-5.4.2021
37   Aktuella frågor

Osallistuja Tehtävä
Schwartz Rolf ordförande
Björkroth Tomas viceordförande
Eklund-Pelto Marika ledamot
Fellman Jacob ledamot
Biström-Kajakoski Mikaela ledamot
Forssell Mia ledamot
Nyman Nina-Maria ledamot
Järnström Stefan ledamot
Björk Maj bildningsnämndens ordf.
Lindholm Marielle ungd.fullm.repr.
Lundberg Ulrika föredragande/sekreterare
Henriksson Dan-Peter suppleant

Nähtävilläolo  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Alkaen 01.04.2021