Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paraisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 25.05.2021 klo 17:00 - 22:40 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
25   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
26   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
27   Yleinen informaatio
28   Vapautuksen myöntäminen Nina-Maria Nymanille kunnallisesta luottamustoimesta
29   Uuden varajäsenen valitseminen keskusvaalilautakuntaan
30   Vapautuksen myöntäminen Kim Lindstedtille kunnallisesta luottamustoimesta
31   Uuden jäsenen valitseminen tarkastuslautakuntaan
32   Uuden varapuheenjohtajan valitseminen keskusvaalilautakuntaan
33 Nauvon Ernholmissa sijaitsevan rivitalotontin myynti
34 Vuokrasopimuksen purkaminen Bläsnäsin kaupunginosassa, Kårkullan kuntayhtymä
35 Konserniohjeen uudistaminen
36 Arviointikertomus vuodelta 2020
37 Paraisten kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös
38   Pientalotonttien (AO ja AP) kauppakirjojen luovutusehtojen muuttaminen
39   Pohjois-Keskustan (7) kaupunginosan kortteliin 2 sijoitettavan kerrostalorakennuksen vuokrasopimuksen sopimusehtojen täydentäminen
40 Anomus tontinosien ostamisesta Tiilihaan (4) kaupunginosassa
41 Vuoden 2020 henkilöstöraportti
42 Takaussitoumuksen myöntäminen Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:lle
43   Päätös palveluseteleiden käyttöönotosta
44 Paraisten Lehtiniemen (22) kaupunginosan korttelin 1 vaiheasemakaava
45 Päättäminen investoinnista uuteen Koulukadun liikuntahalliin sekä hallin ylläpidosta
46 Hallintosäännön uudistaminen
47 Hallintosäännön uudistaminen, laajennettu oppivelvollisuus
48 Vuosiraportti 2020 / Hyvinvointikertomus
49 Työn jatkaminen talouden tasapainottamisohjelman 2020-2022 parissa
50   Omaisuuden siirtäminen vesihuoltolaitokselta kiinteistöt-yksikölle
51 Hulevesiputkiston tasearvon siirtäminen vesihuoltolaitokselta tekniselle yksikölle
52 Vuoden 2021 talousarvion muutos, vesihuoltolaitos ja tekniset tukipalvelut
53   Koulukadun keinonurmikentän vuokrasuhteen päättäminen, Pargas IF
54 Keinonurmikentän alueen vuokraaminen Koulukadulta, PIF-Center
55 Ehdotus saaristostrategiaksi
56   Nina Söderlundin aloite koskien kirjojen poistamista kirjastoista
57   Lotta Laaksosen ym. aloite koskien saaristoliikenteen sujuvoittamista
58   Lotta Laaksosen ym. aloite aikuissosiaalityön ja lastensuojelun johtajuuden arvioinnista
59   Lotta Laaksosen ym. aloite Kiikarin toiminnassa tapahtuneiden johtotason laiminlyöntien tutkimisesta
60   Sanna Aution ym. aloite puistokummitoiminnasta Paraisille
61   Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän aloite audiovisuaalisesta laitteistosta
62 Lotta Laaksosen ym. aloite koskien ilmastostrategiaa
63   Lotta Laaksosen ym. aloite glyfosaatin käytön kieltämisestä kaupungin maa-alueilla
64 Ilmoitusasiat
65   Carita Henrikssonin ym. aloite perhekeskuksen toiminnan arvioinnista
66   Maria Lindell-Luukkosen ym. aloite henkilöstösuunnitelmasta
67   Helena Särkijärven ym. aloite hiilineutraalista Paraisesta
68   Muut myöhemmin kuulutetut tai kiireellisiksi katsotut asiat

Osallistuja Tehtävä
Abrahamsson Petri
Agge Matti
Autio Sanna
Björk Maj
Ekström Kurt
Elenius Olof
Forssell Mia
Fredriksson Merja
Friis Christer
Henriksson Carita
Holmberg Mikael
Laaksonen Jeanette varajäsen
Järnström Sammy
Karikko Tapio
Karlsson Kaj-Johan
Koskinen Regina
Kurvinen Kyösti
Laaksonen Lotta
Lehtinen Harri
Lindell-Luukkonen Maria
Lindholm Tom
Lundqvist Kurt
Nyberg Widar
Orell Markku
Pahlman Folke
Rinne Tarja
Rönnholm Mona
Schwartz Rolf
Engström Sverker varajäsen
Särkijärvi Helena
Söderlund Nina
Tengström Johanna
Wallin Mika
Wickström Laura
Åberg Staffan
Nygrén Patrik kaupunginjohtaja
Avellan Monica kaupunginlakimies
Svahnström Jörgen IT-tuki
Palmroos Petra talouspäällikkö
Lindroos Peter henkilöstöpäällikkö
Saaristo-Levin Heidi kaavoituspäällikkö
Nylund Jonas tekninen päällikkö
Backman Daniel kaupungingeodeetti
Pihl Seppo kiinteistöpäällikkö
Eklund Tomas elinkeinopäällikkö
Sundqvist Paula hyvinvointikoordinaattori
Lindström Miia vt. sosiaali- ja terveysjohtaja
Lundberg Ulrika opetuspäällikkö

Nähtävilläolo  
Valtuuston pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.  
Alkaen 01.06.2021 00:00