Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paraisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.04.2021 klo 15:00 - 20:02 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
99   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
100   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
101   Esityslistan hyväksyminen
102 Etuosto-oikeuden käyttäminen osiin kiinteistöstä Ylitalo 16:10 Kårkullan kylässä
103   Valtuutus Maanmittauslaitoksen sähköisen kiinteistövaihdannan palvelun käyttämiseen
104   Pientalotonttien (AO ja AP) kauppakirjojen luovutusehtojen muuttaminen
105   Pohjois-Keskustan (7) kaupunginosan kortteliin 2 sijoitettavan kerrostalorakennuksen vuokrasopimuksen sopimusehtojen täydentäminen
106 Anomus tontinosien ostamisesta Tiilihaan (4) kaupunginosassa
107 Mossalan koulun myyminen
108 Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston vuoden 2021 kokousaikataulu
109   Vapautuksen myöntäminen Kim Lindstedtille kunnallisesta luottamustoimesta
110   Uuden jäsenen valitseminen Iniön lautakuntaan
111   Eroanomus kaupunginlakimiehen virasta
112   Vanhustyön päällikön viran haettavaksi julistaminen ja täyttäminen
113 Matkailupäällikön työsuhteen kelpoisuusvaatimusten vahvistaminen ja työsuhteen haettavaksi julistaminen
114 Vuoden 2020 henkilöstöraportti
115   Lotta Laaksosen ym. aloite Kiikarin toiminnassa tapahtuneiden johtotason laiminlyöntien tutkimisesta
116   Sanna Aution ym. aloite puistokummitoiminnasta Paraisille
117   Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän aloite audiovisuaalisesta laitteistosta
118 Lotta Laaksosen ym. aloite koskien ilmastostrategiaa
119 Päätös Vanhan Malmin säätiön tulevaisuudesta
120   Aktia Pankissa olevan pankkitilin lopettaminen
121 Talousraportti 1-2/2021
122 Takaussitoumuksen myöntäminen Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:lle
123   Päätös palveluseteleiden käyttöönotosta
124 Paraisten Lehtiniemen (22) kaupunginosan korttelin 1 vaiheasemakaava
125 Päättäminen investoinnista uuteen Koulukadun liikuntahalliin sekä hallin ylläpidosta
126 Kiinteistötehokkuusryhmän loppuraportti
127 Hallintosäännön uudistaminen
128 Hallintosäännön uudistaminen, laajennettu oppivelvollisuus
129 Ylioppilaskirjoitustilat, Paraisten lukio ja Pargas svenska gymnasium
130   Eri lautakuntien, jaostojen ym. viranomaisten pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen
131 Ilmoitusasiat
132   Ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Holmberg Mikael puheenjohtaja
Koskinen Regina
Laaksonen Jeanette
Lindell-Luukkonen Maria
Lundqvist Kurt
Nyberg Widar
Orell Markku
Rönnholm Mona
Särkijärvi Helena
Söderlund Nina
Åberg Staffan
Rinne Tarja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Friis Christer kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja
Wallin Mika kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja
Henriksson Carita kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja
Nygrén Patrik kaupunginjohtaja
Avellan Monica kaupunginlakimies
Svahnström Jörgen IT-tuki
Palmroos Petra talouspäällikkö
Lindroos Peter henkilöstöpäällikkö
Nylund Jonas tekninen päällikkö
Lundberg Ulrika opetuspäällikkö
Sulonen Katriina opetuspäällikkö
Saaristo-Levin Heidi kaavoituspäällikkö
Backman Daniel kaupungingeodeetti
Pihl Seppo kiinteistöpäällikkö

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.  
Alkaen 04.05.2021