Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paraisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 18.03.2021 klo 16:00 - 20:30 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
13   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
14   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
15   Esityslistan hyväksyminen
16   Maksuton lapsiperheiden kotipalvelu
17   Lastensuojelulain (13.4.2007/417) 13§ mukaisen johtavan viranhaltijan sijaisen määrääminen
18   Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki
19 Omavastuuosuuksien vahvistaminen vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain nojalla myönnettävälle kuljetuspalvelulle
20 Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2021 toiminta-avustukset Paraisilla
21 Terveyskeskuspalvelujen vuoden 2021 myyntihinnaston hyväksyminen
22 Kiireellisen hoidon korvaukset vuonna 2021
23   Hoitotyön päällikön viran kelpoisuusvaatimusten vahvistaminen ja haettavaksi julistaminen
24 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus
25   Sosiaali- ja terveyslautakunnan henkilöstöasioita pohtivan työryhmän jatkotoimenpiteiden raportti
26   Viranhaltijapäätösten ja pöytäkirjanotteiden tiedoksi merkitseminen
27   Ilmoitusasiat
28   Ajankohtaiset asiat
29   Salainen asia / Oikaisuvaatimus vanhustyön päällikön viranhaltijapäätöksestä 13.1.2021 nro 1 (salainen: AsiakasL § 14)
30   Salainen asia / Hakemus hoitomaksun alentamiseen (salainen: AsiakasL § 14)

Osallistuja Tehtävä
Fredriksson Merja puheenjohtaja
Karlsson Kaj-Johan jäsen
Tengström Johanna jäsen
Granqvist Conny jäsen
Sihvonen Fredrika jäsen
Kronberg Kasper jäsen
Wallin Mika varapuheenjohtaja
Niemi Tapani jäsen
Luoma Mikaela jäsen
Kurvinen Kyösti jäsen
Järvinen Hanna jäsen
Koskinen Regina kaup.hall. edustaja
Lindström Miia sosiaali- ja terveysjohtaja
Salmivirta Sami perheyksikön päällikkö
Ulriksson Heidi sosiaalipalvelupäällikkö
Sundqvist Janette vt. hoitotyönjohtaja
Hyytiäinen Krista vt. vanhustyön päällikkö
Lindell Helena taloussuunnitelija
Kavander Tanja toimistosihteeri

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.  
Alkaen 25.03.2021 00:00