Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paraisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Pöytäkirja 08.03.2021 klo 17:00 - 18:40 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
23   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
24   Val av protokolljusterare
25   Godkännande av föredragningslistan
26 Bokslut 2020
27   Investeringsprojekt Skolcentret
28   Rektorsuppgiften i Sarlinska skolan, Kyrkbackens skola och Skärgårdshavets skola
29   Understöd för eftermiddagsverksamheten läsåret 2021-2022
30   Platser för morgon- och eftermiddagsverksamheten läsåret 2021-2022
31   Anmälningsärenden
32   Aktuella frågor

Osallistuja Tehtävä
Schwartz Rolf ordförande
Björkroth Tomas viceordförande
Eklund-Pelto Marika ledamot
Fellman Jacob ledamot
Biström-Kajakoski Mikaela ledamot
Forssell Mia ledamot
Nyman Nina-Maria ledamot
Karlsson Jani ledamot
Lundberg Ulrika föredragande/sekreterare
Lindholm Marielle ungd.fullm.repr.

Nähtävilläolo  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Alkaen 18.03.2021 00:00