Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paraisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.03.2021 klo 15:15 - 19:40 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
31   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
32   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
33   Esityslistan hyväksyminen
34 Osallistuminen Turun seudun joukkoliikennettä (Föli) koskevaan selvitykseen
35 Paraisten Sollidenin leirintäaluetoiminnan kilpailuttaminen
36 Paraisten kaupungin matkailustrategia vuosiksi 2021-2025
37 Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n vuoden 2021 varsinaiseen liittokokoukseen
38 Vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen vuoden 2021 kuntavaaleissa
39 Vaalilautakuntien asettaminen Paraisten kaupungille vuoden 2021 kuntavaaleja varten
40 Vaalitoimikuntien asettaminen Paraisten kaupungille vuoden 2021 kuntavaaleja varten
41   Vapautuksen myöntäminen Tea Sundqvistille kunnallisesta luottamustoimesta
42   Uuden jäsenen valitseminen keskusvaalilautakuntaan
43   Else-Maj Nordlundin valtionperintö
44   Työsopimussuhteen nimikkeen muuttaminen, tiedotuspäällikkö
45   Työsopimussuhteisen talousassistentin kelpoisuusvaatimusten muuttaminen
46 Paraisten kaupungin periaatteet koronaviruksesta johtuvan työstä poissaolon vaikutuksesta palkanmaksuun
47   Sivutoimilupahakemus, vapaa-aikasihteeri
48   Sivutoimilupahakemus, sosiaalityöntekijä
49   Sivutoimi-ilmoitus, sosiaaliohjaaja
50 Vuoden 2021 hulevesitaksan hyväksyminen
51 Träskin koulun rahoitus- ja rakennustapavaihtoehdot
52 Kirjalansaaren osayleiskaavan muutos, Hessundinsalmen uusi silta
53 Hirsalön ranta-asemakaava
54 Ranta-asemakaava tilalle Mälhamnsklobben 445-570-1-26 ja osalle tilasta Tistronörarna 445-570-1-5 Berghamnissa Nauvossa
55 Pientalotonttien luovutusperusteiden uudistaminen (AO ja AP)
56   Lausunto luonnoksesta valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi vuosille 2021-2032
57 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperiaatteet Paraisten kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 1.8.2021 alkaen
58   Hallintosäännön uudistaminen
59 Eri lautakuntien, jaostojen ym. viranomaisten pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen
60 Ilmoitusasiat
61   Ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Holmberg Mikael puheenjohtaja
Koskinen Regina
Laaksonen Jeanette
Karlsson Hanna varajäsen
Lundqvist Kurt
Nyberg Widar
Orell Markku
Rönnholm Mona
Särkijärvi Helena
Söderlund Nina
Elenius Olof varajäsen
Rinne Tarja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Friis Christer kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja
Wallin Mika kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja
Henriksson Carita kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja
Nygrén Patrik kaupunginjohtaja
Avellan Monica kaupunginlakimies
Svahnström Jörgen IT-tuki
Palmroos Petra talouspäällikkö
Lindroos Peter henkilöstöpäällikkö
Lundberg Ulrika opetuspäällikkö
Sulonen Katriina opetuspäällikkö
Nylund Jonas tekninen päällikkö
Pihl Seppo kiinteistöpäällikkö
Saaristo-Levin Heidi kaavoituspäällikkö
Eklund Tomas elinkeinopäällikkö
Aitamurto Niina matkailupäällikkö

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.  
Alkaen 09.03.2021