Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paraisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 10.12.2020 klo 16:00 - 19:09 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
108   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
109   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
110   Esityslistan hyväksyminen
111 Toimintamalli väkivallan uhan varalta
112 Sosiaalipalveluja ja perhepalveluja koskeva selvitys
113 Työterveyshuollon vuoden 2021 hinnaston hyväksyminen
114 Perheyksiköstä myönnettävän taloudellisen tuen ohjeiden vahvistaminen vuodeksi 2021
115 Palveluasuntojen ja ryhmäasuntojen vuokrien vahvistaminen
116 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman hyväksyminen
117 Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosiksi 2020-2023
118   Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousaikatauluksi vuodelle 2021
119 Harkinnanvaraisen toimeentulotuen periaatteiden vahvistaminen
120 Toiminta-avustuksen myöntäminen Avustajakeskukselle vuodeksi 2021
121   Viranhaltijapäätösten ja pöytäkirjanotteiden tiedoksi merkitseminen
122   Ilmoitusasiat
123   Ajankohtaiset asiat
124   Salainen asia / Oikaisuvaatimus vammaispalvelua viranhaltijapäätökseen KKO/200181 (salainen: AsiakasL § 14)
125   Salainen asia / Turun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 21.10.2020 asiakirjojen luovuttamatta jättämistä koskeva valitusasiassa 20201/03.04.04.04.01/2020 (salainen: AsiakasL § 14)

Osallistuja Tehtävä
Fredriksson Merja puheenjohtaja
Karlsson Kaj-Johan jäsen
Tengström Johanna jäsen
Granqvist Conny jäsen
Sihvonen Fredrika jäsen
Kronberg Kasper jäsen
Wallin Mika varapuheenjohtaja
Niemi Tapani jäsen
Luoma Mikaela jäsen
Kurvinen Kyösti jäsen
Järvinen Hanna jäsen
Koskinen Regina kaup.hall. edustaja
Lindström Miia vt. sosiaali- ja terveysjohtaja
Bergman-Kärpijoki Camilla vanhustyön johtaja
Salmivirta Sami perheyksikön päällikkö
Ulriksson Heidi sosiaalipalvelupäällikkö
Wilson Kenneth ylilääkäri
Sundqvist Janette vt. hoitotyönjohtaja
Kavander Tanja toimistosihteeri
Lindell Helena taloussuunnittelija
Nyman Tiina Väkivallan uhan -työryhmän jäsen
Duncker Camilla Väkivallan uhan -työryhmän puheenjohtaja
Wallin Maria M. sosiaalityöntekijä

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.  
Alkaen 17.12.2020 00:00