Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paraisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Pöytäkirja 24.11.2020 klo 17:00 - 20:09 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
59   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
60   Val av protokolljusterare
61   Godkännande av föredragningslistan
62   Skolnätsutredning hösten 2020
63 Investeringsprojekt Skolcentret
64   Återbetalning av kursavgifter, Skärgårdens kombi
65   Principer för medborgarinsitutets verksamhet och de lokala företagarna
66   Fullmakt för deltagande i Bildningsalliansen r.f. höstmöte 2020
67 Elevvårdsplan för svenskspråkig förskola
68   Anmälningsärenden
69   Aktuella frågor

Osallistuja Tehtävä
Schwartz Rolf ordförande
Björkroth Tomas viceordförande
Eklund-Pelto Marika ledamot
Fellman Jacob ledamot
Biström-Kajakoski Mikaela ledamot
Forssell Mia ledamot
Nyman Nina-Maria ledamot
Björk Maj bildningsnämndens ordf.
Lundberg Ulrika föredragande/sekreterare
Sulonen Katriina sakkunnig
Hindersson Cecilia sakkunnig
Sainio Esko sakkunnig
Henriksson Dan-Peter suppleant

Nähtävilläolo  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Alkaen 03.12.2020