Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paraisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Pöytäkirja 05.10.2020 klo 17:00 - 19:20 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
46   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
47   Val av protokolljusterare
48   Godkännande av föredragningslistan
49 Läsårsplaner för förskolorna läsåret 2020-2021
50   Rektorsuppgiften vid Sarlinska skolan
51   Ekonomiuppföljning 1-8/2020 för enheten svenskspråkig utbildning
52 Budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023 för enheten svenskspråkig utbildning
53   Anmälningsärenden
54   Aktuella frågor

Osallistuja Tehtävä
Schwartz Rolf ordförande
Björkroth Tomas viceordförande
Eklund-Pelto Marika ledamot
Fellman Jacob ledamot
Biström-Kajakoski Mikaela ledamot
Forssell Mia ledamot
Nyman Nina-Maria ledamot
Karlsson Jani ledamot
Järnström Stefan ledamot
Nyberg Widar sst:s representant
Björk Maj bildningsnämndens ordf.
Lundberg Ulrika föredragande/sekreterare
Hindersson Cecilia rektor, sakkunnig

Nähtävilläolo  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Alkaen 15.10.2020