Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paraisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.10.2020 klo 15:15 - 18:20 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
197   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
198   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
199   Esityslistan hyväksyminen
200   Palkallinen virkavapaa opintoja varten, sosiaaliohjaaja
201   Luottamustoimesta vapauttaminen, Antero Nummenmaa
202   Uuden jäsenen valitseminen sivistyslautakunnan suomenkieliseen jaostoon
203 Aatteellisille yhdistyksille niiden maksamasta kiinteistöverosta myönnettäviin avustuksiin varattavan määrärahan alentaminen
204   Hakemus valtiolle perintönä tulleen omaisuuden luovuttamisesta Paraisten kaupungille
205 Asemakaavan muutoshakemus koskien Tennbyn kaupunginosan kortteleita 1 ja 2 sekä viereistä kevyen liikenteen väylää
206 Rakennuskiellon määrääminen asemakaavan muutosalueella; osassa Paraisten Pohjois-Keskustan kaupunginosan (07) korttelia 2 sekä osissa viereisiä kevyen liikenteen väyliä; Norra Famnen
207 Suunnitteluvaraus osasta Pohjois-Keskustan (7) kaupunginosan korttelia 2
208 Kerrostalorakentamista varten osoitetun korttelinosan vuokraaminen Pohjois-Keskustan (7) kaupunginosan korttelista 2
209 Kiinteistöt, joita kaupunki ei tarvitse omaan toimintaansa - tilapankki
210   Toiminta Käldingen kalasatamassa syyskuusta 2021 alkaen
211   Lisämääräraha-anomus sulun ja pumppaamon hoitoon, Ålönlahden säätiö
212   Lisämääräraha-anomus vesihuollolle koronasta aiheutuneen tulojen menetyksen johdosta
213   Teknisten tukipalvelujen käyttömäärärahojen siirto
214 Paraisten Sollidenin leirintäaluetoiminnan kilpailuttaminen
215   Eri lautakuntien, jaostojen ym. viranomaisten pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen
216   Ilmoitusasiat
217   Ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Holmberg Mikael puheenjohtaja
Koskinen Regina
Laaksonen Jeanette
Lindell-Luukkonen Maria
Lundqvist Kurt
Nyberg Widar
Orell Markku
Rönnholm Mona
Särkijärvi Helena
Söderlund Nina
Åberg Staffan
Rinne Tarja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Friis Christer kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja
Wallin Mika kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja
Henriksson Carita kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja
Nygrén Patrik kaupunginjohtaja
Avellan Monica kaupunginlakimies
Svahnström Jörgen IT-tuki
Sulonen Katriina opetuspäällikkö
Pihl Seppo kiinteistöpäällikkö
Michelsson Turkka kaavoitusarkkitehti
Backman Daniel kaupungingeodeetti

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.  
Alkaen 20.10.2020