Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paraisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.09.2020 klo 15:10 - 19:35 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
162   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
163   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
164   Esityslistan hyväksyminen
165 Osastopäälliköt ja toimialapäälliköt sekä heidän varahenkilönsä
166   Ympäristöhallinnon tulosyksikön yksikköpäällikön nimeäminen
167   Anomus palkallisesta virkavapaasta opintoja varten, kaupungingeodeetti
168   Anomus palkallisesta vapaasta ylempiä AMK-opintoja varten
169   Anomus palkallisesta vapaasta opintoja varten, vastaava laboratoriohoitaja
170   Sivutoimi-ilmoitus, Nauvossa työskentelevä terveydenhoitaja
171 Vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomukseen
172 Talouden seuranta 30.6.2020 ja vuoden 2020 ennuste
173 Talouden tasapainottamisohjelma 2020-2022, seurantaraportti 1, kesä-elokuu 2020
174 Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelma: ohjeet ja kehys
175 Paraisten vanhan kunnantuvan myyminen
176 Fastighets Ab kustregionens utbildningsfastigheter -kiinteistöosakeyhtiön omistaman, osoitteessa Vapparintie 4 sijaitsevan koulukiinteistön ostaminen
177 Kuntalain mukainen lausuntopyyntö KTO:lle vuosien 2021-2023 toimintasuunnitelmasta
178 Kunnan lausunto Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussunnitelmasta vuosille 2021-2023
179 Kårkulla samkommun -kuntayhtymän muutetun perussopimuksen hyväksyminen
180 Osallistuminen I samma båt - samassa veneessä rf ry:n maaseutuohjelman ja kalatalousohjelman rahoituksen kaudella 2021-2027
181 Lotta Laaksosen ym. aloite Saariston rengastien pyörätien suunnittelun jatkamisesta
182 Harri Lehtisen ym. aloite hirvieläinonnettomuuksien vähentämiseksi Saaristotiellä
183   Lotta Laaksosen ym. aloite ekologisuuden kokonaisvaltaisesta huomioimisesta uudessa suunnittelussa rakennusten ja viheralueiden osalta
184   Helena Särkijärven ym. aloite Paraisten kaupungin liittymisestä Itämerihaaste-verkostoon
185   Tomas Björkrothin ym. aloite rengasreitistä Paraisten keskusta - Munkviken - Tennby - Valoniemi - Norrbynranta - Solliden
186   Olof Eleniuksen ym. aloite nollatoleranssista seksuaaliselle häirinnälle
187   Helena Särkijärven ym. aloite Paraisten kaupungin julistautumisesta syrjinnästä vapaaksi alueeksi
188   Lotta Laaksosen ym. aloite väistötilan hankinnasta
189   Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän aloite nuorten mopoverstastoiminnasta
190   Eri lautakuntien, jaostojen ym. viranomaisten pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen
191   Ilmoitusasiat
192   Ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Holmberg Mikael puheenjohtaja
Koskinen Regina
Laaksonen Jeanette
Lindell-Luukkonen Maria
Lundqvist Kurt
Nyberg Widar
Orell Markku
Rönnholm Mona
Autio Sanna varajäsen
Söderlund Nina
Åberg Staffan
Rinne Tarja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Friis Christer kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja
Henriksson Carita kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja
Nygrén Patrik kaupunginjohtaja
Avellan Monica kaupunginlakimies
Svahnström Jörgen IT-tuki
Palmroos Petra talouspäällikkö
Lindroos Peter henkilöstöpäällikkö
Lindström Miia vt. sosiaali- ja terveysjohtaja
Nylund Jonas tekninen päällikkö
Pihl Seppo kiinteistöpäällikkö
Eklund Tomas elinkeinopäällikkö
Salmivirta Sami perheyksikön päällikkö
Sulonen Katriina opetuspäällikkö

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.  
Alkaen 15.09.2020