Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paraisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Pöytäkirja 24.08.2020 klo 17:00 - 18:45 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
33   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
34   Val av protokolljusterare
35   Godkännande av föredragningslistan
36   Resultat av elevenkät om distansundervisning utförd i Kiva-skolor våren 2020
37 Skolornas utvärderingsberättelser 2019-2020
38 Läsårsplaner för skolorna inom den grundläggande utbildningen 2020-2021
39 Läsårsplan för Pargas svenska gymnasium 2020-2021
40   Revidering av bidraget för ordnande av eftermiddagsverksamhet, Marinas Heftis
41 Revidering av kapitel 6 i läroplanen för den grundläggande utbildningen, bedömning av lärande
42   Utse ersättare för platscheferna för Kyrkbackens skola och Skärgårdshavets skola läsåret 2020-2021
43   Vicerektor för Pargas svenska gymnasium
44   Anmälningsärenden
45   Aktuella frågor

Osallistuja Tehtävä
Schwartz Rolf ordförande
Björkroth Tomas viceordförande
Eklund-Pelto Marika ledamot
Fellman Jacob ledamot
Biström-Kajakoski Mikaela ledamot
Forssell Mia ledamot
Nyman Nina-Maria ledamot
Karlsson Jani ledamot
Järnström Stefan ledamot
Nyberg Widar sst:s representant
Björk Maj bildningsnämndens ordf.
Lundberg Ulrika föredragande/sekreterare

Nähtävilläolo  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Alkaen 03.09.2020