Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paraisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 22.09.2020 klo 17:12 - 20:15 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
50   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
51   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
52   Yleinen informaatio
53   Varhaiskasvatuksen maksut poikkeusoloissa
54 Anomus alueen vuokraamisesta laituria varten Nauvon Eteläsatamassa
55 Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n osakepääoman korottaminen, lisämääräraha investointitalousarvioon
56 Vuoden 2020 investointimäärärahojen siirto
57 Takaussitoumuksen myöntäminen Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:lle
58   Vapautuksen myöntäminen Laura Willströmille kunnallisista luottamustoimista
59 Vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomukseen
60 Talouden tasapainottamisohjelma 2020-2022, seurantaraportti 1, kesä-elokuu 2020
61 Fastighets Ab kustregionens utbildningsfastigheter -kiinteistöosakeyhtiön omistaman, osoitteessa Vapparintie 4 sijaitsevan koulukiinteistön ostaminen
62 Osallistuminen I samma båt - samassa veneessä rf ry:n maaseutuohjelman ja kalatalousohjelman rahoituksen kaudella 2021-2027
63 Träskin koulun korjausvaihtoehdot
64   Lotta Laaksosen ym. aloite kaupunginvaltuuston kokousten striimaamisesta nettiin
65   Christer Friisin ym. aloite valtionperintöjä koskevasta lisäyksestä kaupungin hallintosääntöön
66 Maria Lindell-Luukkosen ym. aloite nuorille tarkoitetun alueen toteuttamisesta keskustaan läheisyyteen
67   Mia Forssellin aloite kaupungin kiinteistöjen myynnin tehostamisesta
68   Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite Turunmaan sairaalan Paraisilla sijaitsevan psykiatrisen yksikön ostamisesta
69 Maria Lindell-Luukkosen ym. aloite siitä, että Paraisten kaupunki sitoutuu selvittämään ja arvioimaan päätöksenteossa lapsi- ja perhevaikutukset
70   Olof Eleniuksen ym. aloite Hemsundetin tonttien myynnistä
71   SDP:n valtuustoryhmän aloite tonttialesta talousarviovuosina 2020-2021 Paraisille suuntautuvan muuton lisäämiseksi
72   Helena Särkijärven ym. aloite sosiaalisen taidehankkeen käynnistämiseksi Paraisilla
73 Helena Särkijärven ym. aloite kaupungin metsähoidon kestävyyden parantamiseksi
74   Lotta Laaksosen ym. aloite vuodeosaston sisäilmaongelmista
75   Lotta Laaksosen ym. aloite suomenkielisen yläkoulun väistötilojen hankkimista varten
76   Lotta Laaksosen ym. aloite suolistosyöpien seulontojen aloittamisesta yli 60-vuotiaille
77   Lotta Laaksosen ym. aloite Kunnantuvan sisäilmaongelmien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta täysimittaisena
78 Lotta Laaksosen ym. aloite Saariston rengastien pyörätien suunnittelun jatkamisesta
79 Harri Lehtisen ym. aloite hirvieläinonnettomuuksien vähentämiseksi Saaristotiellä
80 Lotta Laaksosen ym. aloite ekologisuuden kokonaisvaltaisesta huomioimisesta uudessa suunnittelussa rakennusten ja viheralueiden osalta
81   Helena Särkijärven ym. aloite Paraisten kaupungin liittymisestä Itämerihaaste-verkostoon
82   Tomas Björkrothin ym. aloite rengasreitistä Paraisten keskusta - Munkviken - Tennby - Valoniemi - Norrbynranta - Solliden
83   Olof Eleniuksen ym. aloite nollatoleranssista seksuaaliselle häirinnälle
84   Helena Särkijärven ym. aloite Paraisten kaupungin julistautumisesta syrjinnästä vapaaksi alueeksi
85   Lotta Laaksosen ym. aloite väistötilan hankinnasta
86   Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän aloite nuorten mopoverstastoiminnasta
87   Luettelo 31.12.2019 käsittelemättä olleista aloitteista
88   Ilmoitusasiat
89   Nina Söderlundin ym. aloite koskien kirjojen poistamista kirjastoista
90   Lotta Laaksosen ym. aloite koskien saaristoliikenteen sujuvoittamista
91   Lotta Laaksosen ym. aloite koskien ilmastostrategiaa
92   Muut myöhemmin kuulutetut tai kiireellisiksi katsotut asiat

Osallistuja Tehtävä
Abrahamsson Petri
Agge Matti
Autio Sanna
Björk Maj
Ekström Kurt
Elenius Olof
Forssell Mia
Fredriksson Merja
Friis Christer
Henriksson Carita
Holmberg Mikael
Jansén Tomas
Karikko Tapio
Karlsson Kaj-Johan
Koskinen Regina
Laaksonen Lotta
Lehtinen Harri
Lindell-Luukkonen Maria
Lindholm Tom
Lindstedt Kim
Lundqvist Kurt
Nyberg Widar
Orell Markku
Pahlman Folke
Rinne Tarja
Rönnholm Mona
Schwartz Rolf
Strömborg Daniel
Särkijärvi Helena
Söderlund Nina
Tengström Johanna
Wallin Mika
Wickström Laura
Åberg Staffan
Nygrén Patrik kaupunginjohtaja
Avellan Monica kaupunginlakimies
Lindström Miia vt. sosiaali- ja terveysjohtaja
Svahnström Jörgen IT-tuki
Saaristo-Lein Heidi kaavoituspäällikkö

Nähtävilläolo  
Valtuuston pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.  
Alkaen 29.09.2020