Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paraisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 25.08.2020 klo 16:30 - 20:15 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
60   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
61   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
62   Esityslistan hyväksyminen
63   Salainen asia / Oikaisupyyntö päätökseen 200041/17.7.2020 koskien asiakirjojen luovuttamista edunvalvojalle (salainen: AsiakasL § 14)
64   Salainen asia / Oikaisuvaatimus tehostetun palveluasumisen hoitomaksuun (salainen: AsiakasL § 14)
65 Hankintaoikaisuvaatimus koskien ostoliikennettä ajalle 1.1.2021-31.12.2023 sisältäen option vuosille 2024-2025, osa 12: Nauvon kunta-alueen päivätoiminta- ja saunakuljetukset
66 Lastensuojelun määräaikojen valtakunnallinen valvonta
67   Malmkullan vuodeosaston osastonhoitajan työsuhteen julistaminen haettavaksi sekä kelpoisuusvaatimusten vahvistaminen
68 Sosiaali- ja terveysosaston talouden seuranta 30.6.2020
69   Vanhustenhuollon turvapalvelun maksujen vahvistaminen
70 Tehostetun kotihoidon pilotointi
71 Vanhustenhuollon päivätoiminnan ja ennaltaehkäisevän työn kehittäminen
72 Kuntalain mukainen lausuntopyyntö KTO:lle vuosien 2021-2023 toimintasuunnitelmasta
73 Kunnan lausunto Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussunnitelmasta vuosille 2021-2023
74 Kårkulla samkommun -kuntayhtymän perussopimuksen hyväksyminen
75   Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveyslautakunnalle: keskustan yleiskaavaluonnos
76   Virainhaltijapäätösten ja pöytäkirjanotteiden tiedoksi merkitseminen
77   Ilmoitusasiat
78   Ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Fredriksson Merja puheenjohtaja
Karlsson Kaj-Johan jäsen
Tengström Johanna jäsen
Sihvonen Fredrika jäsen
Kronberg Kasper jäsen
Wallin Mika varapuheenjohtaja
Niemi Tapani jäsen
Luoma Mikaela jäsen
Järvinen Hanna jäsen
Franzen Rune varajäsen
Henriksson Roger varajäsen
Koskinen Regina kaup.hall. edustaja
Lindström Miia vt. sosiaali- ja terveysjohtaja
Bergman-Kärpijoki Camilla vanhustyön johtaja
Salmivirta Sami perheyksikön päällikkö
Wilson Kenneth ylilääkäri
Sundqvist Janette vt. hoitotyönjohtaja
Lindell Helena taloussuunnittelija
Kavander Tanja toimistosihteeri

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.  
Alkaen 03.09.2020