Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paraisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 10.06.2020 klo 16:45 - 19:59 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
85   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
86   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
87   Esityslistan hyväksyminen
88 Ilmoitusasiat
89   Viranhaltijapäätösten tiedoksi merkitseminen
90   Ajankohtaiset asiat
91 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle toimenpidelupaa 2012-243 koskevasta valituksesta, rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös 4.3.2020 § 31
92 Oikaisuvaatimus rakennuslupapäätökseen 2020-197 17.4.2020 § 299, talousrakennus
93 Teleyritys Paraisten Puhelin Oy, 445-514-1-220, rakennusvalvontaviranomaisen lupa 2020-469, yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen, televerkkolaitteisto
94 Teleyritys Paraisten Puhelin Oy, 445-514-1-81, rakennusvalvontaviranomaisen lupa 2020-470, yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen, televerkkolaitteisto
95 Paraisten kaupungin lausunto Suomen merialuesuunnitelma 2030 -luonnoksesta
96 Paraisten keskustan yleiskaava
97 Paraisten Lehtiniemen (22) kaupunginosan korttelin 1 vaiheasemakaava
98 Lillmälön Rödhällssundin ja Torsbölebergenin ranta-asemakaava
99 Korppoon Långvikenin hoito- ja käyttösuunnitelma
100 Oikaisuvaatimus omakotitalon ja siihen liittyvien talousrakennusten rakentamista koskevaan poikkeamispäätökseen
101 Lillholmenin sillan vieressä sijaitsevan venesatama-alueen osan ostaminen
102 Anomus lisämaan ostosta Österretaisissa sijaitsevalle telakalle, Oy Korpo Marin Service Ab
103 Houtsalan itälaiturin paikoitusalueen käyttämistä koskevan sopimuksen uusiminen / ELY-keskus
104   Anomus Houtsalan itälaiturin paikoitusalueen osan käyttöoikeuden jatkamisesta polttoaineen myyntiä varten / DaGeMa Ab
105 Anomus Norrbyssä sijaitsevan alueen vuokraamisesta joulukuusiviljelmää varten / AO-Forestservice Ab Oy
106   Paikkatietovastaavan kelpoisuusvaatimusten vahvistaminen
107   Työsopimussuhteen nimikkeen muuttaminen, kartanpiirtäjä
108   Työsopimussuhteen nimikkeen muuttaminen, kiinteistösihteeri
109 Lausunto vesilain mukaisesta hakemuksesta, Heisala
110 Päätös Airiston Matkailukeskus Oy:n jakeluaseman ympäristöluvan muuttamisen tarpeesta
111 Päätös Nauvon Turkistarha Oy:n turkistarhan ympäristöluvan muuttamisen tarpeesta
112 Ympäristölupa Heimon Kala Oy:n perkaamon toiminnan olennaiseksi muuttamiseksi
113 Kiinteistön ostaminen Nauvon Suohaasta

Osallistuja Tehtävä
Kurt Ekström
Aya Lundsten
Folke Pahlman
Daniel Strömborg
Linda Lindberg
Jari Tschernij
Saila Routio
Tom Lindholm
Erica Helin
Petri Abrahamsson
Kurt Lundqvist
Sanna Simonen
Monica Avellan
Heidi Saaristo-Levin
Daniel Backman
Carl-Sture Österman
Katarina Östman