Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paraisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.06.2020 klo 15:00 - 19:25 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
84   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
85   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
86   Esityslistan hyväksyminen
87 Sähköiset kokoukset
88 Vuosiraportti 2019 / Hyvinvointikertomus
89 Sosiaali- ja terveysjohtajan viran julistaminen haettavaksi toistaiseksi voimassa olevana
90   Salainen asia / Työntekijän irtisanominen
91   Paraisten kaupungin osallistuminen Varsinais-Suomen tulevaisuuden sote-keskus-hankkeeseen ja valtionavustuksen hakuun
92   Paraisten kaupungin osallistuminen Varsinais-Suomen sote-rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun hankkeeseen ja valtionavustuksen hakuun
93 Nauvon kunnantuvan luovutus
94   Finbyn rullahiihtorata -hanke
95 Pyhä Olavin merireitti - jatkohanke
96 Rehtorinvirkojen järjestely Paraisten lukiossa ja Paraistenseudun koulussa
97 Paraisten keskustan kouluja koskeva investointihanke
98 Asemakaavan muuttaminen osalle Skräbbölentien katualuetta, korttelille 41 sekä vesialueen osalle Skräbbölen kaupunginosassa sekä asemakaavan laatiminen kaavoittamattomalle tiepenkereen osalle; Lillholmenin sillan uusiminen
99 Valtion ja Turun kaupunkiseudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 2020-2031 (MAL-sopimus) hyväksyminen
100   Päättäminen vuoden 2019 hulevesimaksun perimättä jättämisestä
101 Vesihuollon yhtiöittämisestä päättäminen
102 Toimenpiteet TSV Oy:n osakassopimusta koskevassa asiassa 13.3.2020 annetun välitystuomion johdosta
103 Tilintarkastusmuistio Paraisten kaupungin vuoden 2019 tilintarkastuksen yhteydessä tehdyistä olennaisista tarkastushavainnoista
104   Vapautuksen myöntäminen Janne Gröningille kunnallisesta luottamustoimesta
105   Uuden jäsenen valitseminen Iniön lautakuntaan
106   Lotta Laaksosen ym. aloite merenpohjalämmön talteenotosta lähienergian lähteenä
107   Kaupunginjohtajan vuosiloma vuonna 2020
108   Eri lautakuntien, jaostojen ym. viranomaisten pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen
109   Ilmoitusasiat
110   Ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Holmberg Mikael puheenjohtaja
Koskinen Regina
Laaksonen Jeanette
Lindell-Luukkonen Maria
Lundqvist Kurt
Nyberg Widar
Orell Markku
Rönnholm Mona
Autio Sanna
Söderlund Nina
Åberg Staffan
Rinne Tarja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Friis Christer kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja
Wallin Mika kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja
Henriksson Carita kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja
Nygrén Patrik kaupunginjohtaja
Avellan Monica kaupunginlakimies
Svahnström Jörgen IT-tuki
Palmroos Petra talouspäällikkö
Lindroos Peter henkilöstöpäällikkö
Nylund Jonas tekninen päällikkö
Sundqvist Paula hyvinvointikoordinaattori
Sulonen Katriina opetuspäällikkö
Saaristo-Levin Heidi kaavoituspäällikkö
Carla Manne kaupungininsinööri

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.  
Alkaen 24.06.2020