Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paraisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Pöytäkirja 15.04.2020 klo 17:00 - 19:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
20   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
21   Val av protokolljusterare
22   Godkännande av föredragningslistan
23   Medborgarinstitutets kursavgifter
24   Avgifter för morgon- och eftermiddagsverksamheten under undantagsperioden
25   Komplettering av de skolvisa läsårsplanerna med anledning av undantagsförhållandet på grund av corona-viruset
26 Balanseringsprogram för åren 2020-2022
27 Investeringsprojekt: Skolcentret
28 Investeringsprojekt: Skola och daghem i Houtskär
29   Antalet undervisningstimmar inom den grundläggande utbildningen läsåret 2020-2021
30   Antalet undervisningstimmar i Pargas svenska gymnasium läsåret 2020-2021
31   Anmälningsärenden
32   Aktuella frågor

Osallistuja Tehtävä
Schwartz Rolf ordförande
Björkroth Tomas viceordförande
Eklund-Pelto Marika ledamot
Fellman Jacob ledamot
Biström-Kajakoski Mikaela ledamot
Forssell Mia ledamot
Nyman Nina-Maria ledamot
Karlsson Jani ledamot
Järnström Stefan ledamot
Nyberg Widar sst:s representant
Björk Maj bildningsnämndens ordf.
Lindholm Marielle ungd.fullm.repr.
Lundberg Ulrika föredragande/sekreterare
Hindersson Cecilia sakkunnig, rektor
Sulonen Katriina föredragande/sekreterare, sakkunnig

Nähtävilläolo  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Alkaen 23.04.2020